گزارش سال ۱۴۰۲

دومین گزارش سال آواپرداز با تمرکز بر داده‌ها و مهم‌ترین دستاوردهای این شرکت در سال ۱۴۰۲، به‌صورت آنلاین در دسترس است. این گزارش به سوالاتی درباره عملکرد آواپرداز در ارائه خدمات به مشتریان و فروشندگان، رفتار کاربران و مشتریان، اقدامات مسئولیت اجتماعی، پرفروش‌ترین کالاها و برندها، نگرش و احساس مردم نسبت به آواپرداز و تجارت الکترونیک در ایران پاسخ می‌دهد.

سرفصل های گزارش:

گزارش ها و آمار به تفکیک کسب وکارها:

آواپرداز در یک نگاه:

۲۷۰۰+ متر مربع

فضای کاری کل شرکت ها

۵۰۰+ نفر​

اشتغال مستقیم ایجاد شده در کرمان

۴۰۰,۰۰۰+ کاربر

تعداد کاربران کل پلتفرم ها

۴۵+ میلیارد تومان

سرمایه گذاری انجام شده تا کنون

المان های طراحی شده و قابل استفاده:

کرمان

رفسنجان

سیرجان

شیراز

بندر عباس

جیرفت

۵,۷۰۸

۱۳۹۷

۱۰,۵۸۶

۱۳۹۸

۱۷,۵۸۶

۱۳۹۹

۲۳,۹۸۴

۱۴۰۰