در مسیر نوآوری و رشد اکوسیستم کار و ارزش آفرینی استان کرمان، مفتخریم که با ایجاد و توسعه‌ی زنجیره‌ای ارزشمند از کسب و کارها با بیش از ۵۰۰ نفر سرمایه انسانی متخصص همراه و هم قدم با متخصصین و نوآوران استان هستیم.

رویداد هفته کارآفرینی
حضور در جمع دانشجویان دانشگاه باهنر به مناسبت هفته کارآفرینی
اطلاعات بیشتر
آواپرداز ۱۴۰۲
گزارش سرمایه های انسانی آواپرداز در سال ۱۴۰۲
اطلاعات بیشتر
UNIOX
آغاز طرح آموزشی استخدامی یونیوکس
اطلاعات بیشتر

مفتخریم که در مسیر رشد اکوسیستم کارافرینی، با بسیاری از سازمان‌ها و نهادها هم‌قدم هستیم.

سازمان ها و ادارات زیر با امضای تفاهم نامه همکاری، به آواپرداز اعتماد کرده اند.

+ ۴۵ میلیارد تومان

سرمایه گذاری انجام شده تا کنون

+ ۴۰۰,۰۰۰ کاربر

تعداد کاربران کل پلتفرم ها

+ ۵۰۰ نفر​

اشتغال مستقیم ایجاد شده در کرمان

+ ۲۷۰۰ متر مربع

فضای کاری کل شرکت ها

+ ۱۰ کسب‌وکار​

کسب‌وکارهای شتابدهی شده