گزارش سال ۱۴۰۱

اولین گزارش سال آواپرداز با تمرکز بر داده‌ها و مهم‌ترین دستاوردهای این شرکت در سال ۱۴۰۱، به‌صورت آنلاین در دسترس است. این گزارش به سوالاتی درباره عملکرد آواپرداز در ارائه خدمات و اهداف پیش رو و آمار سرمایه‌های انسانی پاسخ می‌دهد.​