مسیر ارزش آفرینی آواپرداز
از آغاز فعالیت تا کنون

روند رشد آواپرداز از ابتدای شکل گیری به چه صورت بوده است؟

۱۳۸۷

افتتاح فروشگاه کالای دیجیتال عصر ارتباط

۱۳۸۹

توسعه و افزایش تعداد کارکنان عصر ارتباط​​

۱۳۹۲​

تاسیس و راه اندازی فروشگاه اینترنتی مبیت با نام دیجیتال سنتر

۱۳۹۳​

تغییر نام فروشگاه دیجیتال سنتر به مبیت​

آغاز توسعه پلتفرم مدیریت فروش اقساطی​

۱۳۹۶

ثبت حقوقی شرکت آواپرداز​

آغاز توسعه پلتفرم مارکت پلیس مبیت​

۱۳۹۷

سرمایه گذاری و توسعه پلتفرم حسابرو​

۱۳۹۸

دریافت مجوز شتابدهی آواپرداز

سرمایه گذاری و توسعه پلتفرم زودکس

سرمایه گذاری و آغاز توسعه پلتفرم پی بای​

۱۳۹۹

کمک به توسعه ساختاری زودکس

سرمایه گذاری و آغاز توسعه پلتفرم نرم افزاری ابرسو

۱۴۰۰

افتتاح مرکز نوآوری آواپرداز (آوینوکس)​

سرمایه گذاری راهکار صنعت آواپرداز

۱۴۰۱

توسعه ساختارهای شرکت آواپرداز 

شروع فروش پلتفرم حسابرو به سایر کسب‌وکارها

۱۴۰۲

آغاز توسعه پلتفرم آموزشی آوینوکس

آغاز فروش کلادیفای به سایر کسب‌وکارها

معرفی و آغاز برگزاری اولین دوره از طرح آموزشی استخدامی یونیوکس