آوینوکس
آوینوکس
کافه نوآوری و شتابدهنده آوینوکس، بازوی نوآوری، شتابدهی و رشد کسب و کارهای گروه فناوری آواپرداز اســت کــه بــا مطالعه نمونه های موفق جهانی و بنچمارک آنها، به مدلــی اختصاصی برای فضای کسب و کار داخلی دست یافتیم. آوینوکس اکنون دارای زیر مجموعه ها و خدمات متنوعی اســت که هر کدام در حوزهای خاص مشغول به فعالیت است.
سال تاسیس
1400
حوزه فعالیت
نوآوری و شتابدهی
تعداد افراد فعال
52 نفر
تعداد تیم‌ها و پروژه‌های فعال
11
داستان موفقیت
داستان موفقیت
1400
یک هزار و چهارصد
راه‌اندازی مرکز نوآوری و فضای کار اشتراکی
1401
یک هزار و چهارصد و یک
فعال‌سازی ایونت‌ها و کارگاه‌های آموزشی
دریافت مجوز شتابدهنده از معاونت علمی ریاست جمهوری
دریافت مجوز مرکز مشاوره تخصصی کسب و کار از وزارت کار
امضای تفاهم‌نامه همکاری با پارک علم و فناوری
امضای تفاهم‌نامه همکاری با دانشگاه شهید باهنر
راه‌اندازی کافه نوآوری در مرکز
ایجاد واحد مشاوره توسعه کسب و کار و شتابدهی
1402
یک هزار و چهارصد و دو
ایجاد تفاهم نامه با ارگان های دولتی و خصوصی ، افزایش تعاملات و شتابدهی در امور کسب و کار ها
1400
1401
1402
اعضاء و سرمایه گذاران
اعضاء و سرمایه گذاران
محمد امین ادهمی
بنیان‌گذار
سینا معصومی
مدیر اجرایی
گروه فناوری آواپرداز
سرمایه‌گذار