مسیر ارزش آفرینی آواپرداز
از آغاز فعالیت تا کنون

روند رشد آواپرداز از ابتدای شکل گیری به چه صورت بوده است؟

۱۳۸۷

افتتاح فروشگاه کالای دیجیتال عصر ارتباط

۱۳۸۹

توسعه و افزایش تعداد کارکنان عصر ارتباط​​

۱۳۹۲​

تاسیس و راه اندازی فروشگاه اینترنتی مبیت با نام دیجیتال سنتر

۱۳۹۳​

تغییر نام فروشگاه دیجیتال سنتر به مبیت​

آغاز توسعه پلتفرم مدیریت فروش اقساطی​

۱۳۹۶

ثبت حقوقی شرکت آواپرداز​

آغاز توسعه پلتفرم مارکت پلیس مبیت​

۱۳۹۷

سرمایه گذاری و توسعه پلتفرم حسابرو​

۱۳۹۸

دریافت مجوز شتابدهی آواپرداز

سرمایه گذاری و توسعه پلتفرم زودکس

سرمایه گذاری و آغاز توسعه پلتفرم پی بای​

۱۳۹۹

کمک به توسعه ساختاری زودکس

سرمایه گذاری و آغاز توسعه پلتفرم نرم افزاری ابرسو

۱۴۰۰

افتتاح مرکز نوآوری آواپرداز (آوینوکس)​

سرمایه گذاری راهکار صنعت آواپرداز

۱۴۰۱

توسعه ساختار های شرکت آواپرداز 

شروع فروش پلتفرم حسابرو به سایر کسب‌وکارها

۱۴۰۲

آغاز توسعه پلتفرم آموزشی آوینوکس

آغاز فروش کلادیفای به سایر کسب‌وکارها

معرفی و آغاز برگزاری اولین دوره از طرح آموزشی استخدامی یونیوکس