مرتفع ترین قله جنوب ایران استان کرمان - کوه هزار

تلفیقی از اصالت و نوآوری، متمرکز بر هویت اصیل ایرانی اسلامی

هویت بصری و معنایی آواپرداز بر چه پایه‌ای استوار است و اجزای آن چیست؟

شعار، تگ لاین و ارزش های کلامی، برگرفته از اشعار ارزشمند زبان فارسی

شعار آواپرداز با رباعیات ارزشمند مولانا آمیخته شده تا ادب و فرهنگ فارسی را پاس داریم. چرا که تمام تلاش ما این است که در مسیر ایجاد نوآوری از فرهنگ و هویت اصیل مردمان خویش دور نگردیم و امید است بتوانیم در حد توان، به این فرهنگ ادای دین کنیم.

رنگ‌هایی برگرفته از سنگ فیروزه و مرمریت ایرانی

شعار آواپرداز با رباعیات ارزشمند مولانا آمیخته شده تا ادب و فرهنگ فارسی را پاس داریم. چرا که تمام تلاش ما این است که در مسیر ایجاد نوآوری از فرهنگ و هویت اصیل مردمان خویش دور نگردیم و امید است بتوانیم در حد توان، به این فرهنگ ادای دین کنیم.

0

#ffffff

50

#f2f9f9

100

#ddedf0

200

#bfdde2

300

#93c4cd

400

#5fa3b1

500

#488f9f

600

#3b6f7f

700

#355c69

800

#324e58

900

#2d424c

950

#1a2a32

0

#ffffff

50

#f2f9f9

100

#ddedf0

200

#bfdde2

300

#93c4cd

400

#5fa3b1

500

#488f9f

600

#3b6f7f

700

#355c69

800

#324e58

900

#2d424c

950

#1a2a32